CORONA, EATING
31 X 35

Aaron Betsky omschreef Queer Space als: “datgene dat bepaalde aspecten van de materiële wereld waarin we allemaal leven toe-eigent, ze samenstelt tot een onwerkelijke of kunstmatige ruimte, en deze tegenconstructie gebruikt om de vrije ruimte van een climax te creëren, dat zich in de materiële wereld verspreidt.”

Sold